Hero afbeelding

5 juni 2024 ParkinsonNet congres

Schrijf u nu in op de interesselijst

Uitgelichte sprekers

Spreker afbeelding
Ellen van den Oever
Diëtist
Spreker afbeelding
Merel Verhoeff
Tandarts-gnatholoog
Spreker afbeelding
Dorien Bennink
Bekkenfysiotherapeut
Spreker afbeelding
Sander de Hosson
Longarts

Ontmoet, leer en beleef tijdens het ParkinsonNet congres 2024!

Op woensdag 5 juni leert u alles over de best mogelijke zorg voor mensen met parkinson of een atypische parkinsonisme tijdens het ParkinsonNet congres 2024 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Ontmoet, leer en beleef tijdens inspirerende sessies met interessante sprekers op een aansprekende locatie.

Programma

07.30 – 09.30

Registratie & inloop

We heten u graag van harte welkom op het ParkinsonNet congres 2024.
08.00 – 09.30

Inloopprogramma

Tijdens het inloopprogramma is er al van alles te beleven op het ParkinsonNet congres 2024. Begin de dag bijvoorbeeld energiek met een bokssessie, neem een kijkje bij de postertour, laat u bijpraten over de projecten van ParkinsonNet of stel al uw vragen over parkinson(isme) aan parkinsonneuroloog Bas Bloem.
09.30 – 10.00

Welkomstwoord

Oprichters Bas Bloem en Marten Munneke nemen u mee door 20 jaar ParkinsonNet en werpen een blik op de toekomst.
10.00 – 10.45

Eind goed, al goed?

Longarts Sander de Hosson zet palliatieve zorg in de spotlights en geeft eerlijk antwoord op de vragen: welke symptomen treden er op tijdens de stervensfase? Aan welke symptomen moet u wat doen? En hoe bereid u de mensen die u behandelt en hun naasten zo goed mogelijk voor op het sterven?
10.45 – 11.30

Pauze

11.30 – 12.45

Parallelsessies ronde 1

Aan de slag met de nieuwe paramedische richtlijn parkinson (vol)

Eind 2023 verscheen de paramedische richtlijn parkinson, een uniek product gevormd door een samenwerking tussen verschillende partijen waaronder alle paramedische beroepsverenigingen. Wat deze richtlijn bijzonder maakt is de actieve beslisondersteuning met behandeladviezen en de aanbevelingen die zijn geformuleerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. In deze sessie maakt u kennis met deze richtlijn, leert u hem gebruiken en waarom de richtlijn samenwerking met andere disciplines bevordert.

ACT, ook voor uzelf belangrijk (vol)

De Acceptance Commitment Therapy (ACT) helpt mensen met parkinson(isme) hun ziek zijn te accepteren. Maar wist u dat u ACT ook voor uzelf als zorgverlener kunt inzetten? Denk bijvoorbeeld aan een betere werk / privébalans en aan het versterken van uw persoonlijke veerkracht. In deze sessie ervaart u het aan levende lijven en gaan we met elkaar aan de slag.

Diversiteit, dichterbij dan u denkt (vol)

Diversiteit is dichterbij dan u denkt, bent u zich daar van bewust? De cijfers over laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden zijn daar duidelijk over. Neuroloog Agnita Boon en projectleider Tjitske Boonstra nemen u aan de hand van aangrijpende verhalen uit de praktijk en concrete casuïstiek mee in de wereld van diversiteit. Welke dilemma’s komt u tegen? En welke oplossingen past u morgen al?

Geavanceerde behandeling, wanneer en waar kies je voor? (vol)

Wanneer begint u over geavanceerde therapie en wanneer moet u mensen met parkinson(isme) gaan informeren? Hoe brengt u deze informatie? Welke opties bestaan er?

In deze interactieve sessie nemen neuroloog Lucille Dorresteijn en parkinsonverpleegkundige Hetty Pennings u mee in hun ervaring. Ook geven zij u een inkijkje in nieuwe ontwikkelingen en laten ze specifiek zien hoe zij subcutane levodopa behandeling instellen.

IMPRESS your patient, haal meer uit de Voice trainer (vol)

Heeft de Voice trainer een dashboard? Jazeker! Met het web-based dashboard breid u als logopedist de Voice-trainer app van de mensen die u behandelt uit, stuurt u pushberichten en volgt u het gebruik van de app.

Dat is nieuw, behalve voor de logopedisten die meewerkten in de Perspectivestudie. Die studie liet voor het eerst zien dat (online) logopedie met de Voice trainer én het dashboard echt succesvol is. Daarom gaat ParkinsonNet het dashboard voor alle aangesloten logopedisten beschikbaar maken en online coaching aanbieden.

Deze landelijke implementatie heeft de naam IMPRESS en in deze sessie bent u er als eerste bij. U maakt kennis met het Voice trainer dashboard door middel van live demonstraties en ervaringen van anderen.

Inzicht in blaasklachten (vol)

Blaasklachten, vaak (’s nachts) moeten plassen en heftige aandrang met of zonder urineverlies, komen veel voor bij parkinson(isme). Blaasklachten hebben bijvoorbeeld een negatieve impact op de kwaliteit van leven en vergroten de kans op vallen. Daarnaast kan het ook een belemmering zijn om te gaan bewegen. U leert hoe u blaasklachten bespreekbaar maakt, hoe u een plasdagboek interpreteert en welke plasadviezen u kunt geven. We bespreken wanneer bekkenfysiotherapie iets kan betekenen én wanneer het zinvol is om intercollegiaal door te verwijzen.

Leefstijl in de praktijk (vol)

Leefstijl is belangrijk, daar is steeds meer bewijs voor. Toch is er in de praktijk nog weinig aandacht voor. In deze sessie leert u wat het wetenschappelijke bewijs voor een gezonde leefstijl bij parkinson(isme) is. Op basis van dit bewijs krijgt u concrete tools en technieken aangereikt die helpen bij het voeren van een leefstijlgesprek. Tot slot kijken we vooruit naar lopende onderzoeken die kijken naar de meerwaarde van een gezonde leefstijl.

Meten en monitoren, de inzet van AI en wearables (vol)

Digitaal meten, motiveren en voorspellen. De wereld van draagbare sensoren (wearables) levert een gigantische hoeveelheid data op. Wat meten die sensoren nu eigenlijk? Wat zijn de kansen met deze data als het gaat om het monitoren van het beloop van parkinson(isme)? Wat is de rol van AI bij deze data? Kunnen we deze data ook gebruiken om mensen meer te laten bewegen? En wat zijn de ervaringen van mensen met parkinson die actief betrokken zijn bij het onderzoek en gebruik van sensoren en apps? In deze sessie delen we de laatste inzichten uit de wetenschap met u. Daarnaast demonstreren we samen met een ervaringsdeskundige de kracht en de uitdagingen van deze technologische ontwikkelingen.

Mindfulness, betere zorg voor jezelf is betere zorg voor anderen (vol)

Rent u van afspraak naar afspraak? Slaat u regelmatig pauzes over? Houdt u uw hoofd moeilijk koel tijdens een drukke werkdag?

We zijn allemaal wel eens moe na een werkdag en ervaren allemaal wel eens stress, dat is normaal. Maar met de toenemende werkdruk in de zorg is het een hele kunst om goed voor uzelf te blijven zorgen. Mindfulness maakt u bewust van uw automatische patronen. Deze workshop gaat over bewustwording en zelfzorg. Door kleine aanpassingen en bewuste keuzes te leren maken, vergroot u uw veerkracht op de werkvloer.

De praktische mindfulness oefeningen die we samendoen, zijn gelijk toepasbaar in uw werk. Wie goed voor zichzelf zorgt, kan nog beter voor anderen zorgen!

Mondjesmaat naar betere mondgezondheid (vol)

Parkinson(isme) kent veel verschillende klachten die zich bij iedereen op een andere manier laten zien. Mondjesmaat komt naar voren dat ook problemen in de mond en het kauwstelsel vaker voorkomen. Dit kan voor flinke problemen zorgen tijdens dagelijkse activiteiten.

Deze sessie gaat over de nieuwste inzichten rondom mondproblematiek bij mensen met parkinson(isme). U krijgt tips en tricks over hoe u omgaat met de mondproblematiek van de mensen die u behandelt. Daarnaast gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat ze hun mond weer (deels) kunnen vergeten.

Music moves! Muziek en parkinson(isme) (vol)

Muziek is krachtig, overtuigend, emotioneel, fysiek, sociaal en persoonlijk. Het heeft ook veel toepassingsmogelijkheden, ook bij parkinson(ism).

Tijdens deze interactieve en muzikale sessie leert u hoe muziek mensen met parkinson(isme) positief beïnvloed op het vlak van bewegen, geheugenverlies, en het gevoel van eigenwaarde of pijn. U leert waarom het werkt, wat de wetenschappelijk evidentie is en hoe u muziek bewuster inzet.

Palliatieve zorg, nadenken over de toekomst (vol)

In deze sessie verdiept u zich in de palliatieve fase van parkinson(isme): wat is voor de mensen die u behandelt en hun naasten belangrijk? En wat is wat is belangrijk wanneer zij achteruitgaan? Welke klachten horen daarbij en hoe behandelt u die zo goed mogelijk? Daarnaast leer u waarom het bespreekbaar maken van deze klachten door u als zorgverlener zo ontzettend belangrijk is.

Ontmoet, leer, beleef! (vol)

Naast een inhoudelijke sessie ook behoefte aan bewegen, ontmoeten en inzichten in de laatste wetenschappelijke onderzoeken? Dan is deze sessie voor u. In plaats van een parallelsessie heeft u tijd om in alle rust het ParkinsonNet congres 2024 te ontdekken.

Ga bijvoorbeeld langs bij het beweegplein voor yoga en dans, laat u bijpraten over de laatste onderzoeken tijdens de postertour of pak gewoon even een rustig moment om uw collega ParkinsonNet-zorgverleners te ontmoeten bij de standhouders.

Progressiegericht werken, met kleine stapjes vooruit (vol)

Uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van zowel de mens met parkinson als diens naaste. Het realiseren van kleine, haalbare verbeteringen in de richting van de gewenste situatie: de zogenaamde micro-progressie. Daar richt progressiegericht werken zich op. In deze sessie krijgt u inzicht in deze manier van werken en gaat u met praktisch tips en tools naar huis.

Succesvolle parkinsonzorg (vol)

Casuïstiek in een fris jasje! Samen met collega zorgverleners leren van elkaars ervaring en expertise. U gaat aan de slag met de succesmethode. Hierbij staat leren van elkaars successen, groot en klein en hetgeen wat gelukt is centraal.

Door uit te gaan van energie, kracht en kansen, bereiken we als groep een perspectief op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Iedereen heeft deze ervaringen. Maar we realiseren ons vaak niet hoe leerzaam ze zijn, ook voor anderen.

U gaat naar huis met concrete tips en voornemens om de zorg voor mensen met parkinson en parkinsonisme weer een beetje beter te maken!

Videosessie bewegingsstoornissen: van kijken naar zien (vol)

Signalering en herkenning van parkinsongerelateerde klachten is een belangrijk aspect, zowel in de diagnostiek als in de behandeling en afstemming van zorg bij mensen met parkinson(isme). Leren kijken, herkennen en benoemen van zichtbare symptomen is het aandachtpunt in deze sessie.

Samen bekijken we allerlei uitingsvormen van parkinson en atypische parkinsonismen en benoemen daarbij wat we zien. Tijdens deze interactieve sessie gaat u in op de betekenis van de herkenning van specifieke symptomen voor het beleid in de dagelijkse praktijk.

Voeding: no guts, no glory (vol)

In het voedingsonderzoek ‘No guts, no glory’ van diëtist Ellen van den Oever worden verschillende voedingsinterventies getest. Dat heeft alles te maken met de vele zenuwcellen in de darmen die dezelfde afwijkingen kunnen vertonen als zenuwcellen in de hersenen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat processen in de darmen effect hebben op veelvoorkomende hersenenaandoeningen, zoals parkinson(isme). In deze sessie leert u meer over het onderzoek en hoe u deze interventies in uw eigen praktijk toepast.

Vragenvuur medicatie (vol)

Weet u wat de nieuwste ontwikkelingen zijn rondom medicamenteuze behandelingen bij parkinson(isme)? Weet u waarom bepaalde symptomen goed te beïnvloeden zijn met medicatie en andere niet? Stel deze, en al uw andere vragen, tijdens deze sessie.

Daarnaast gaat u met collega’s in gesprek om afwegingen rondom de medicamenteuze behandeling beter te begrijpen en uit te leggen aan de mensen met parkinson die u begeleidt.

Vragenvuur parkinsonisme (vol)

Vroeg in het ziekteverloop kunnen de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen erg op elkaar lijken. Atypische parkinsonismen kennen echter een meer progressief beloop en er komen extra symptomen voor. Daarnaast zijn atypische parkinsonismen zeldzaam en is de evidentie daarom beperkt. Leren van en met elkaar is dus cruciaal.

In deze sessie vuurt u al uw vragen af op een specialist op het gebied van atypische parkinsonismen. Dus grijp uw kans en schrijf al uw vragen vanaf vandaag al op!

12.45 – 13.45

Pauze

13.45 – 15.00

Parallelsessies ronde 2

Aan de slag met de nieuwe paramedische richtlijn parkinson (vol)

Eind 2023 verscheen de paramedische richtlijn parkinson, een uniek product gevormd door een samenwerking tussen verschillende partijen waaronder alle paramedische beroepsverenigingen. Wat deze richtlijn bijzonder maakt is de actieve beslisondersteuning met behandeladviezen en de aanbevelingen die zijn geformuleerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. In deze sessie maakt u kennis met deze richtlijn, leert u hem gebruiken en waarom de richtlijn samenwerking met andere disciplines bevordert.

ACT, ook voor uzelf belangrijk (vol)

De Acceptance Commitment Therapy (ACT) helpt mensen met parkinson(isme) hun ziek zijn te accepteren. Maar wist u dat u ACT ook voor uzelf als zorgverlener kunt inzetten? Denk bijvoorbeeld aan een betere werk / privébalans en aan het versterken van uw persoonlijke veerkracht. In deze sessie ervaart u het aan levende lijven en gaan we met elkaar aan de slag.

Diversiteit, dichterbij dan u denkt (vol)

Diversiteit is dichterbij dan u denkt, bent u zich daar van bewust? De cijfers over laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden zijn daar duidelijk over. Neuroloog Agnita Boon en projectleider Tjitske Boonstra nemen u aan de hand van aangrijpende verhalen uit de praktijk en concrete casuïstiek mee in de wereld van diversiteit. Welke dilemma’s komt u tegen? En welke oplossingen past u morgen al?

Farmaceutische zorg voor mensen met parkinson(isme) vormgeven (vol)

Op wat voor manier kunt u als apotheker samen met uw assistenten de zorg voor mensen met parkinson(isme) in uw apotheek vorm geven? Deze staat centraal in deze interactieve sessies speciaal voor apothekers. We gaan samen aan de slag en in discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Na afloop weet u beter hoe u mensen met parkinson(isme) in hun medicatiegebruik begeleidt, hoe u (beter) in contact komt met andere gespecialiseerde zorgverleners en heeft u meer besef van de mogelijkheden die u als apotheker heeft om preventieve acties te ondernemen.

Geavanceerde behandeling, wanneer en waar kies je voor? (vol)

Wanneer begint u over geavanceerde therapie en wanneer moet u mensen met parkinson(isme) gaan informeren? Hoe brengt u deze informatie? Welke opties bestaan er?

In deze interactieve sessie nemen neuroloog Lucille Dorresteijn en parkinsonverpleegkundige Hetty Pennings u mee in hun ervaring. Ook geven zij u een inkijkje in nieuwe ontwikkelingen en laten ze specifiek zien hoe zij subcutane levodopa behandeling instellen.

IMPRESS your patient, haal meer uit de Voice trainer (vol)

Heeft de Voice trainer een dashboard? Jazeker! Met het web-based dashboard breid u als logopedist de Voice-trainer app van de mensen die u behandelt uit, stuurt u pushberichten en volgt u het gebruik van de app.

Dat is nieuw, behalve voor de logopedisten die meewerkten in de Perspectivestudie. Die studie liet voor het eerst zien dat (online) logopedie met de Voice trainer én het dashboard echt succesvol is. Daarom gaat ParkinsonNet het dashboard voor alle aangesloten logopedisten beschikbaar maken en online coaching aanbieden.

Deze landelijke implementatie heeft de naam IMPRESS en in deze sessie bent u er als eerste bij. U maakt kennis met het Voice trainer dashboard door middel van live demonstraties en ervaringen van anderen.

Inzicht in blaasklachten (vol)

Blaasklachten, vaak (’s nachts) moeten plassen en heftige aandrang met of zonder urineverlies, komen veel voor bij parkinson(isme). Blaasklachten hebben bijvoorbeeld een negatieve impact op de kwaliteit van leven en vergroten de kans op vallen. Daarnaast kan het ook een belemmering zijn om te gaan bewegen. U leert hoe u blaasklachten bespreekbaar maakt, hoe u een plasdagboek interpreteert en welke plasadviezen u kunt geven. We bespreken wanneer bekkenfysiotherapie iets kan betekenen én wanneer het zinvol is om intercollegiaal door te verwijzen.

Leefstijl in de praktijk (vol)

Leefstijl is belangrijk, daar is steeds meer bewijs voor. Toch is er in de praktijk nog weinig aandacht voor. In deze sessie leert u wat het wetenschappelijke bewijs voor een gezonde leefstijl bij parkinson(isme) is. Op basis van dit bewijs krijgt u concrete tools en technieken aangereikt die helpen bij het voeren van een leefstijlgesprek. Tot slot kijken we vooruit naar lopende onderzoeken die kijken naar de meerwaarde van een gezonde leefstijl.

Meten en monitoren, de inzet van AI en wearables (vol)

Digitaal meten, motiveren en voorspellen. De wereld van draagbare sensoren (wearables) levert een gigantische hoeveelheid data op. Wat meten die sensoren nu eigenlijk? Wat zijn de kansen met deze data als het gaat om het monitoren van het beloop van parkinson(isme)? Wat is de rol van AI bij deze data? Kunnen we deze data ook gebruiken om mensen meer te laten bewegen? En wat zijn de ervaringen van mensen met parkinson die actief betrokken zijn bij het onderzoek en gebruik van sensoren en apps? In deze sessie delen we de laatste inzichten uit de wetenschap met u. Daarnaast demonstreren we samen met een ervaringsdeskundige de kracht en de uitdagingen van deze technologische ontwikkelingen.

Mindfulness, betere zorg voor jezelf is betere zorg voor anderen (vol)

Rent u van afspraak naar afspraak? Slaat u regelmatig pauzes over? Houdt u uw hoofd moeilijk koel tijdens een drukke werkdag?

We zijn allemaal wel eens moe na een werkdag en ervaren allemaal wel eens stress, dat is normaal. Maar met de toenemende werkdruk in de zorg is het een hele kunst om goed voor uzelf te blijven zorgen. Mindfulness maakt u bewust van uw automatische patronen. Deze workshop gaat over bewustwording en zelfzorg. Door kleine aanpassingen en bewuste keuzes te leren maken, vergroot u uw veerkracht op de werkvloer.

De praktische mindfulness oefeningen die we samendoen, zijn gelijk toepasbaar in uw werk. Wie goed voor zichzelf zorgt, kan nog beter voor anderen zorgen!

Mondjesmaat naar betere mondgezondheid (vol)

Parkinson(isme) kent veel verschillende klachten die zich bij iedereen op een andere manier laten zien. Mondjesmaat komt naar voren dat ook problemen in de mond en het kauwstelsel vaker voorkomen. Dit kan voor flinke problemen zorgen tijdens dagelijkse activiteiten.

Deze sessie gaat over de nieuwste inzichten rondom mondproblematiek bij mensen met parkinson(isme). U krijgt tips en tricks over hoe u omgaat met de mondproblematiek van de mensen die u behandelt. Daarnaast gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat ze hun mond weer (deels) kunnen vergeten.

Music moves! Muziek en parkinson(isme) (vol)

Muziek is krachtig, overtuigend, emotioneel, fysiek, sociaal en persoonlijk. Het heeft ook veel toepassingsmogelijkheden, ook bij parkinson(ism).

Tijdens deze interactieve en muzikale sessie leert u hoe muziek mensen met parkinson(isme) positief beïnvloed op het vlak van bewegen, geheugenverlies, en het gevoel van eigenwaarde of pijn. U leert waarom het werkt, wat de wetenschappelijk evidentie is en hoe u muziek bewuster inzet.

Proactieve zorgplanning, goed voorbereid op de toekomst (vol)

Wat is proactieve zorgplanning precies? Waarom is het juist bij mensen met parkinson(isme) zo belangrijk? In deze sessie leggen Herma Lennaerts, parkinsonverpleegkundige Anoek Forkink en specialist ouderengeneeskunde Paul Smit het u uit.

Ontmoet, leer, beleef! (vol)

Naast een inhoudelijke sessie ook behoefte aan bewegen, ontmoeten en inzichten in de laatste wetenschappelijke onderzoeken? Dan is deze sessie voor u. In plaats van een parallelsessie heeft u tijd om in alle rust het ParkinsonNet congres 2024 te ontdekken.

Ga bijvoorbeeld langs bij het beweegplein voor yoga en dans, laat u bijpraten over de laatste onderzoeken tijdens de postertour of pak gewoon even een rustig moment om uw collega ParkinsonNet-zorgverleners te ontmoeten bij de standhouders.

Progressiegericht werken, met kleine stapjes vooruit (vol)

Uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van zowel de mens met parkinson als diens naaste. Het realiseren van kleine, haalbare verbeteringen in de richting van de gewenste situatie: de zogenaamde micro-progressie. Daar richt progressiegericht werken zich op. In deze sessie krijgt u inzicht in deze manier van werken en gaat u met praktisch tips en tools naar huis.

Succesvolle parkinsonzorg (vol)

Casuïstiek in een fris jasje! Samen met collega zorgverleners leren van elkaars ervaring en expertise. U gaat aan de slag met de succesmethode. Hierbij staat leren van elkaars successen, groot en klein en hetgeen wat gelukt is centraal.

Door uit te gaan van energie, kracht en kansen, bereiken we als groep een perspectief op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Iedereen heeft deze ervaringen. Maar we realiseren ons vaak niet hoe leerzaam ze zijn, ook voor anderen.

U gaat naar huis met concrete tips en voornemens om de zorg voor mensen met parkinson en parkinsonisme weer een beetje beter te maken!

Videosessie bewegingsstoornissen: van kijken naar zien (vol)

Signalering en herkenning van parkinsongerelateerde klachten is een belangrijk aspect, zowel in de diagnostiek als in de behandeling en afstemming van zorg bij mensen met parkinson(isme). Leren kijken, herkennen en benoemen van zichtbare symptomen is het aandachtpunt in deze sessie.

Samen bekijken we allerlei uitingsvormen van parkinson en atypische parkinsonismen en benoemen daarbij wat we zien. Tijdens deze interactieve sessie gaat u in op de betekenis van de herkenning van specifieke symptomen voor het beleid in de dagelijkse praktijk.

Voeding: no guts, no glory (vol)

In het voedingsonderzoek ‘No guts, no glory’ van diëtist Ellen van den Oever worden verschillende voedingsinterventies getest. Dat heeft alles te maken met de vele zenuwcellen in de darmen die dezelfde afwijkingen kunnen vertonen als zenuwcellen in de hersenen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat processen in de darmen effect hebben op veelvoorkomende hersenenaandoeningen, zoals parkinson(isme). In deze sessie leert u meer over het onderzoek en hoe u deze interventies in uw eigen praktijk toepast.

Vragenvuur medicatie (vol)

Weet u wat de nieuwste ontwikkelingen zijn rondom medicamenteuze behandelingen bij parkinson(isme)? Weet u waarom bepaalde symptomen goed te beïnvloeden zijn met medicatie en andere niet? Stel deze, en al uw andere vragen, tijdens deze sessie.

Daarnaast gaat u met collega’s in gesprek om afwegingen rondom de medicamenteuze behandeling beter te begrijpen en uit te leggen aan de mensen met parkinson die u begeleidt.

Vragenvuur parkinsonisme (vol)

Vroeg in het ziekteverloop kunnen de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen erg op elkaar lijken. Atypische parkinsonismen kennen echter een meer progressief beloop en er komen extra symptomen voor. Daarnaast zijn atypische parkinsonismen zeldzaam en is de evidentie daarom beperkt. Leren van en met elkaar is dus cruciaal.

In deze sessie vuurt u al uw vragen af op een specialist op het gebied van atypische parkinsonismen. Dus grijp uw kans en schrijf al uw vragen vanaf vandaag al op!

Slikstoornissen, ook belangrijk voor niet-logopedisten (vol)

Slikstoornissen worden vaak te laat onderkend en juist daarom is het belangrijk dat alle zorgverleners deze stoornissen herkennen én weten wanneer zij een deskundig zorgverlener inschakelen. In deze sessie bespreken we de kenmerken en het beloop van slikstoornissen bij parkinson(isme) en hoe tegenwoordig (internationaal) wordt gedacht over de behandeling ervan.

Daarna zoemen we in op de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Slikstoornissen’. Die bevat geen aanbevelingen over behandeling, maar wel over het herkennen en diagnosticeren van slikstoornissen. En ook over het omgaan met wensen en voorkeuren van mensen met parkinson(isme) en naasten, in het bijzonder wanneer die niet overeenkomen met de adviezen van de logopedist of diëtist over veilige voeding.

15.00 – 15.30

Pauze

15.30 – 16.00

The big 5

Vijf toonaangevende wetenschappelijke artikelen, vijf lessen voor de zorg aan mensen met parkinson(isme) van vandaag en morgen. Parkinsonneuroloog Bas Bloem neemt u mee in zijn ‘Big 5’ publicaties over de parkinsonzorg.
16.00 – 16.45

Omdenken

Voor sommigen is het glas half vol, voor anderen half leeg. Omdenken gaat uit van een derde positie. Waar is de kraan? In een inspirerende en energieke lezing gaat bestsellerauteur én omdenkfilosoof Berthold Gunster in op het transformeren van problemen tot nieuwe mogelijkheden.
16.45 – 17.00

Afsluiting

Samen sluiten we deze editie van het ParkinsonNet congres af.
17.00 – 18.00

Borrel met live muziek

Na afloop van het programma geniet u natuurlijk van een hapje, een drankje en live muziek.

Sponsoren

Abbvie Logo

AbbVie

”Onze missie is duidelijk: zorg voor iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen weer fit kunnen zijn voor hun werk en privéleven. Dat doen we door te blijven innoveren, groeien en verbeteren. We komen tot nieuwe oplossingen voor mensen die nog niet voldoende geholpen zijn met de huidige behandelmogelijkheden. En we verbeteren de opties die er zijn voor met mensen met complexe aandoeningen. Hun leven beter maken, daar draait het om.”

Afbeelding voor Eurocept

Eurocept

”Wij zijn gedreven in het contact met onze klanten. We schakelen snel, zijn ondernemend en besluitvaardig. We zijn aanspreekbaar op ons handelen, stellen ons toetsbaar op. We geloven dat geneesmiddelen snel beschikbaar moeten zijn voor mensen en ook tegen een redelijke prijs verkrijgbaar moeten zijn. Als we een dokter via een apotheker kunnen helpen om een cruciaal geneesmiddel snel bij een iemand te krijgen dan heeft dat onze hoogste prioriteit.”

Afbeelding voor Parkinson Vereniging

Parkinson Vereniging

”De Parkinson Vereniging is dé vereniging van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Het is daarmee ook dé plek waar iedereen met zijn vragen over parkinson(ismen) terecht kan.”

Op locatie in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein

ParkinsonNet bestaat in 2024 alweer 20 jaar. Dat is één van de redenen dat het congres dit jaar weer volledig op locatie is. Dat betekent elkaar ontmoeten, leren en beleven in Nieuwegein.

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Standhouder of sponsor worden…

…tijdens het ParkinsonNet jaarcongres op 5 juni in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein? Het jaarcongres is dé plek om in contact te komen met een breed scala aan gespecialiseerde zorgverleners.

Wij hebben de expositie-mogelijkheden hier voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Ik heb mij tijdens de Early Bird periode ingeschreven, wanneer kies ik mijn voorkeurssessies?
Heeft u zich ingeschreven met Early Bird korting en dus nog geen voorkeurssessies gekozen? Dan ontvangt u van ParkinsonNet een aparte e-mail waarmee u uw voorkeurssessies doorgeeft.
Wat kost het ParkinsonNet congres 2024
De normale prijs voor het ParkinsonNet congres 2024 is €350,-. Zolang het programma nog niet bekend is ontvangt u €15,- early bird korting, u betaalt dan dus €335.-. Bent u ParkinsonNet-deelnemer? Dan ontvangt u, zoals gewoonlijk, €100,- korting – deze korting komt bovenop de early bird korting voor een totale korting van €115,- en een early bird prijs van €235,-.
ParkinsonNet-deelnemers
Early bird prijs: €235,-
Normale prijs: €250,-
Niet ParkinsonNet-deelnemers:
Early bird prijs: €335,-
Normale prijs: €350,-
Worden alle sessies op locatie opgenomen?
Nee, deze sessies worden niet opgenomen en zijn dus ook niet achteraf terug te kijken.
Kan ik mij al inschrijven voor het ParkinsonNet congres 2024?
Ja dat kan! Schrijf u nu in voor het ParkinsonNet congres op 5 juni in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.
Is het ParkinsonNet Congres 2024 geaccrediteerd?
Accreditatie voor het ParkinsonNet congres 2024 wordt aangevraagd voor:
 • ABAN (KNMG-GAIA) (cluster 1,2 en 3)
 • ADAP
 • FGzPT
 • Kwaliteitshuis Fysiotherapie
 • KNMP-OA
 • KRT (tandarts)
 • NAPA
 • Registerplein: aangevraagd
 • VenVN
 • VSR
 • Accreditatie

  Accreditatie voor het ParkinsonNet congres 2024 is aangevraagd voor:

  Klik op het plus-teken om de accreditatie te bekijken.

  Accreditatie
  • ABAN (KNMG-GAIA) (cluster 1,2 en 3)
  • ADAP
  • FGzPT
  • Kwaliteitshuis Fysiotherapie
  • KNMP-OA
  • KRT (tandarts)
  • NAPA
  • Registerplein: aangevraagd
  • VenVN
  • VSR